Strinjam se, da bom plačal z možnostjo, ki sem jo izbral.
    Z registracijo katere koli naše delavnice, ki jo organizirata Aleks & Irena Kus in plačilom varščine se strinjate z naslednjimi pogoji: Svoj sedež lahko prenesete na drugo osebo - ime. Organizatorji delavnic Aleks in Irena Kus ne odgovarjata v primeru slabega vremena, stavke v prometu ali drugih nepredvidljivih zadev. V primeru odpovedi delavnice s strani organizatorjev bo prejeti znesek povrnjen v celoti. V primeru razglasitve zaprtja storitev se Aleks & Irena Kus zavezujeta, da bo delavnica bodi, si prestavljena na ustrezen datum, oziroma če to ne bo mogoče, se bo znesek plačila vrnil. Z registracijo ter to potrditvijo se zavezujem, da bom na delavnici upošteval vse epidemiološke ukrepe za preprečevanje novega koronavirusa Kovid 19. Želim se učiti in sodelovati. Če prostovoljno zavrnem sodelovanje, bom pozvan, da zapustim delavnico brez vračila kupnine.